Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na 2022 rok  z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA  na dofinansowanie zdań/projektów realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 

Budżet na realizację programu wynosi 1 030.000,00 zł

Termin naboru wniosków: od dnia 07.09.2022 r. do dnia  30.09.2022 r.

W ramach Programu można uzyskać dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zdania lub do 95% w przypadku gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 150 000,00 zł;

Minimalny zasięg projektu, czyli liczba osób, które wzięły w nim udział wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób w działaniach bezpośrednich;

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad dofinansowania oraz sposobu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu, który dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.com.pl w zakładce aktualne nabory wniosków.

 - ORYGINAŁ OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania

1.    Regulamin naboru wniosków.
2.    Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
3.    Katalog kosztów kwalifikowanych.
4.    Wniosek o dofinansowanie. (dostępny także na Portalu Beneficjenta)
5.    Informacja uzupełniająca do wypełnienia wniosku WFOŚiGW w Kielcach.
6.    Opis zadania.
7.    Tabela Efektywności kosztowej.
8.    Karta oceny wniosku.
9.    Listy rankingowe.
10.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach