strażOgłoszenie o naborze w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w związku ze zmianą zaakceptowanego przez Ministra Klimatu i Środowiska „Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r.”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Podmiotem mogącym ubiegać się o dofinansowanie jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie jest Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie Nowym. W załączeniu nr 2 zaktualizowane „Zestawienie sprzętu /…/”.
 
Termin składania wniosków od 05.09.2022 do 12.09.2022 r.
 

Nadmieniamy, iż w 2022 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.


- Oryginał ogłoszenia (szczegóły)
- załacznik nr 1 - regulamin
- załacznik nr 2 - zestawienie sprzętu
- załacznik nr 3 - przykładowy wniosek