Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 07.02.2023 od godziny 7:30 do 21.02.2023 do godziny 15:30 lub do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku wpisujących się w Priorytety Główne A. z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Pula środków do wydatkowania na dofinansowanie wyłącznie w dziedzinach:

  • Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi
  • Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi
  • Ochrona Atmosfery i Ochrona Przed Hałasem

z przeznaczeniem na:

  • pożyczki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  • pożyczki na zachowanie płynności finansowej dla zadań z punktu a) wynosi 15 000 000,00 zł.