Nabór zakończony

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 14.03.2023 od godziny 7:30 do 28.03.2023 do godziny 15:30 lub do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku wpisujących się w priorytety dziedzinowe z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Pula środków do wydatkowania na dofinansowanie wyłącznie w dziedzinach:

  • Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi
  • Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi
  • Ochrona Atmosfery i Ochrona Przed Hałasem

z przeznaczeniem na pożyczki wynosi 12.000.000,00 zł.

Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, forma i warunki dofinansowania, koszty kwalifikowane, określone są w „Harmonogramie do naboru” oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” – odnośniki do dokumentów podane pod niniejszym ogłoszeniem.