Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dotyczących zadań, planowanych do realizacji w 2018 roku przez państwowe jednostki budżetowe, wskazanych w załączonym "Zapotrzebowaniu na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach dla zadań planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe w 2018 roku w ramach rezerwy celowej budżetu państwa".
 
 
Wnioski państwowych jednostek budżetowych, dotyczące zadań wskazanych w wyżej wymienionym "Zapotrzebowaniu (...)", przyjmowane będą do 05.05.2017 roku.
 
Dokumenty do pobrania: