Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków nr 5 dla zadań realizowanych w 2017 roku w ramach priorytetu:
B.II.3. Wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska na potrzeby ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie dotacji, a także terminy poszczególnych naborów zostały wyszczególnione w załączonym "Harmonogramie naborów wniosków w 2017 roku"

Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta po dostarczeniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 
Dokumenty do pobrania:

Więcej na temat szczegółowych warunków otrzymania pomocy finansowej.