Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza dodatkowy nabór wniosków dotyczących zadań, planowanych do realizacji w 2018 roku przez państwowe jednostki budżetowe wskazanych w dostarczonym zapotrzebowaniu.

Wnioski państwowych jednostek budżetowych, przyjmowane będą do 02.05.2018 roku.