Konkurs projektu edukacyjnego pn.: „Pszczoła – życie”.


Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie 28 warsztatów, o charakterze ekologicznym, dotyczących życia i znaczenia pszczół w środowisku. Uczestnikami warsztatów muszą być osoby z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego oraz Miasta Kielce (po dwie grupy z każdego powiatu i Miasta Kielce).W konkursie mogą brać udział podmioty mające doświadczenie w organizowaniu warsztatów ekologiczno-edukacyjnych, posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego. Preferowane będą podmioty:

- posiadające bazę/salę/zaplecze edukacyjne,

- posiadające pasiekę,

- prowadzące cykliczne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej,

- posiadające osobowość prawną,

- których celem statutowym jest działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony przyrody/środowiska.


Termin składania materiałów konkursowych upływa: 07.05.2018r.

Termin realizacji warsztatów: 11 czerwca 2018r. – 30 września 2018 r.

dokumenty :


oryginał ogłoszenia 
regulamin konkursu
karta konkursowa