W związku z pojawieniem się oszczędności związanych z realizacją przez państwowe jednostki budżetowe zadań dotyczących ochrony środowiska, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza dodatkowy nabór wniosków dotyczących zadań, planowanych do realizacji w 2019 roku przez państwowe jednostki budżetowe wskazanych w załączonym  "Zapotrzebowaniu dla zadań planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe w 2019 roku w ramach rezerwy celowej budżetu państwa".

Wnioski państwowych jednostek budżetowych, przyjmowane będą do 09.05.2019 roku.

Za termin dostarczenia dokumentów do WFOŚiGW w Kielcach uznaje się datę ich wpływu do biura Funduszu w godzinach jego pracy.