DRUKI WNIOSKÓW
W PODZIALE NA DZIEDZINY WRAZ WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI

 

UWAGA

Przy składaniu wniosków w naborach, prosimy o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące wzory wniosków (dokumentów), które w stosunku do poprzednich naborów mogły ulec zmianie.

 

I. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

1. WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA word

Punkty 4.3 i 4.4 wniosku o dofinansowanie nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych.

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania według wzoru „B” word

4. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word  lub „A1” word,

5. Harmonogram realizacji zadania (wybrany załącznik C) excel male:

   - zbiorniki wodne
 
   - zabezpieczenie przed powodzią
 
   - stacja uzdatniania wody
 
   - przydomowe oczyszczalnie
 
   - plany i programy
 
   - oczyszczalnia ścieków
 
   - kanalizacja sanitarna
 
   - badanie jakości wody 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru „K” word,

7. Oświadczenie KPOŚK według wzoru „D” word,

8. Oświadczenie o przyłączach według wzoru „G” word,

9. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

10. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.


II. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

1. WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA word

Punkty 4.3 i 4.4 wniosku o dofinansowanie nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych.

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania według wzoru „B” word

4. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word  lub „A1” word,

5. Harmonogram realizacji zadania (wybrany załącznik C) excel male:

   - ogólny
 
   - azbest 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru „K” word,

7. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

8. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.


III. OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA word

Punkty 4.3 i 4.4 wniosku o dofinansowanie nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych.

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania według wzoru „B” word

4. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word  lub „A1” word,

5. Harmonogram realizacji zadania (wybrany załącznik C) excel male:

   - ogólny
 
   - termomodernizacja

   - przebudowa kotłów

   - przebudowa kotłowni

   - przebudowa sieci i węzłów

   - podłączenie do źródła 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru „K” word,

7. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

8. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.


IV. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW

1. WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA word

Punkty 4.3 i 4.4 wniosku o dofinansowanie nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych.

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania według wzoru „B” word

4. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word  lub „A1” word,

5. Harmonogram realizacji zadania (załącznik C) excel male:

   - ogólny

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru „K” word,

7. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

8. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.


V. INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA word

Punkty 4.3 i 4.4 wniosku o dofinansowanie nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych.

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania według wzoru „B” word

4. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word  lub „A1” word,

5. Harmonogram realizacji zadania (załącznik C) excel male:

   - ogólny EE

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru „K” word,

7. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

8. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.


VI. INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE

1. WNIOSEK DO DOFINANSOWANIA word

Punkty 4.3 i 4.4 wniosku o dofinansowanie nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych.

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania według wzoru „B” word

4. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word  lub „A1” word,

5. Harmonogram realizacji zadania (załącznik C) excel male:

   - ogólny PM

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru „K” word,

7. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

8. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.


 

end faq{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass="startfaq onoff alignright headerbackground headerborder contentbackground contentborder" active=item0}