Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego pn.: „Ekologiczne Święta z WFOŚiGW w Kielcach”.

Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego w zakresie zachodzących zmian w środowisku oraz wiedzy na temat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Konkurs skierowany jest dla mieszkańców województw świętokrzyskiego. Nagrodą w konkursie jest żywa choinka. Liczba nagród ograniczona.

Odbędzie się w dniu 16.12.2019r., od godz. 12:30 na Placu Artystów w Kielcach.