Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn.: „Kampania informacyjno-edukacyjna - Ekoinwestycje w województwie świętokrzyskim”.

Celem konkursu jest między innymi promowanie inwestycji pokazujących korzystny wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców oraz upowszechnienie informacji o rozwiązaniach technicznych i technologicznych, których stosowanie w znacznym stopniu wpływa na polepszenie jakości środowiska.

Przedmiotem konkursu jest produkcja/emisja/przygotowanie filmu i zwiastuna filmu zawierającego treści wynikające z celu oraz tematu konkursu. Przedstawienie min. 7 ekoinwestycji.

  • Obszar tematyczny filmu – inwestycje z zakresu ochrony środowiska wykonane na terenie województwa świętokrzyskiego.
  • Czas trwania filmu: minimum 7-10 minut.
  • Czas trwania zwiastuna filmu: minimum 45 sekund.
  • Termin realizacji projektu: od maja 2020 do 31.10.2020 r.
Karty konkursowe należy złożyć do Biura obsługi WFOŚIGW w Kielcach do 15.05.2020 r