strażW dniu dzisiejszym, przy udziale:
•    Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – pana nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka;
•    Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – pana  bryg. Krzysztofa Ciosek;
•    Parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej;
•    Druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych,
•    Prezesa WFOŚiGW w Kielcach – pana Ryszarda Gliwińskiego;

odbyło się wręczenie promes na dofinasowanie do zakupu 28 wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. świętokrzyskiego.

Łączna kwota dotacji przeznaczonych na ten cel ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie wynosi 5 382 000,00 zł