Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że wstrzymuje z dniem 12.02.2024 roku o godzinie 8:40 nabór wniosków dla zadań określonych w Typie 3 ogłoszenia realizowanych w 2024 roku, z przeznaczeniem na udzielanie : pożyczki ze środków krajowych w dziedzinie OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM. Nabór na zadania określone w typie 1 i 2 jest kontynuowany.

Wnioski złożone po zakończeniu naboru będą ocenione negatywnie.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o trwających pracach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad wypłatą kolejnych transz środków do WFOŚiGW na realizację płatności w ramach programu Czyste Powietrze. Może to powodować chwilowe przerwy w przekazywaniu środków na konta Beneficjentów oraz Wykonawców

 

Szanowni Państwo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakańcza z dniem 07.02.2024 roku o godzinie13:50 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2024 roku, z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek na zadania realizowane ze środków krajowych w dziedzinie Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, pożyczki na zachowanie płynności finansowej, pożyczki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 
Wnioski złożone po zakończeniu naboru będą ocenione negatywnie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza zamknięcie II naboru wniosków dla programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z dniem 31.01.2024 r. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych gminy określają indywidualnie w ogłoszeniach zamieszczanych na swoich stronach internetowych.


Dzień 8 stycznia 2024 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników WFOŚiGW w Kielcach z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy z uwagi na Święto Trzech Króli przypadające w sobotę dnia 6 stycznia 2024 roku.