Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

Z uwagi na wyczerpanie kwoty naboru dla zadań nieinwestycyjnych, na podstawie złożonych do dnia 18.03.2021 roku wniosków z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że wnioski złożone po dniu 18.03.2021r. zostaną umieszczone na liście rezerwowej do dofinansowania.

facebook v1Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to zadanie konkursowe, które zwycięskiej szkole może przynieść aż 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów. „Szkoła z klimatem” – ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich szkół ponadpodstawowych – jest elementem projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja została wydłużona do 30 kwietnia br.

infografika banki
Od 2 lutego rusza nabór wniosków dla banków, które chcą dołączyć do programu „Czyste Powietrze”, a od połowy roku planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla Polaków. To kolejne ważne ułatwienie w sięganiu po wsparcie na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Zainteresowane banki – zarówno komercyjne, jak i zrzeszenia banków spółdzielczych – na złożenie swoich aplikacji mają czas do 23 lutego 2021 r.

60 świętokrzyskich gmin podpisało porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. Dzięki temu Beneficjenci mogą uzyskać pomocy i złożyć wniosek o dofinansowanie i o wypłatę środków w gminach, które zaczęły współpracę z WFOŚiGW w Kielcach.


COVID pomoc wfosigwKolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy w walce z COVID-19

6,6 mln zł to kwota, którą w 2020 roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19. W tym roku Wojewódzkie Fundusze kontynuują wsparcie w walce z koronawirusem przeznaczając na ten cel kolejnych 6,7 mln zł.