Lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zakwalifikowanych do dofinasowania w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2022 ogłoszonego w dniu 14.03.2022 r.