W dniach 30 oraz 31 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach był obecny jako wystawca na XIX Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIV Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia, podczas których spotkali się przedsiębiorcy i specjaliści z branży energetycznej oraz sektora gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

W pierwszym dniu, tj. 30 marca odbyła się  konferencja pn.: "W TROSCE O KLIMAT - efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych. Doświadczenia oraz możliwości rozwoju w nowej perspektywie". Motywem przewodnim konferencji była efektywność energetyczna. Wśród tematów omawianych przez prelegentów pojawiły się między innymi: praktyczne zastosowanie OZE w budownictwie, efektywne energetycznie budownictwo (budynki pasywne i zeroenergetyczne), energia ukryta w biomasie. Na konferencji omówione zostały także najnowsze regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii z OZE w Polsce, jak również mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków krajowych oraz zagranicznych.
W gronie prelegentów znaleźli się praktycy, na co dzień zajmujący się kreowaniem i wdrażaniem rozwiązań w zakresie efektywnego zarzadzania energią.

W konferencji wzięło udział około 100 osób - przedstawicieli urzędów miast i gmin, przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego, a także goście zaproszeni z innych województw.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Prezydent Miasta Kielce, Starosta Kielecki.

Patronat Medialny zapewniali: TVP Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia, Wiadomości Świętokrzyskie, Tygodnik „Extra Kielce”, iTV Sejmik Kielce, Radio FAMA, Kielce - Wczoraj, Dziś, Jutro.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z konferencji W TROSCE O KLIMAT

 

Już dziś zapraszamy na przyszłoroczne Targi ENEX i kolejne spotkania z dobrą energią.

 
Prezentacje do pobrania:

 

1. Efektywne energetycznie budownictwo w praktyce
2. Zastosowanie OZE w budownictwie – praktyczne wskazówki
3. Najnowsze uregulowania prawne dotyczące wspierania i wytwarzania energii z OZE w Polsce
4. Energia ukryta w biomasie
5. Jak zwiększyć efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach
6. Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej - RPOWŚ 2014-2020 (1)
7. Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej - RPOWŚ 2014-2020 (2)
8. Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej - WFOŚiGW w Kielcach