W dniu 03.02.2017 r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące, między innymi, dofinansowywania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach działań na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza.
 
Podczas spotkania zwrócona została uwaga na instrumenty umożliwiające dofinansowanie działań dla poprawy jakości powietrza oraz polepszenia efektów prowadzonej edukacji ekologicznej:

1. Wprowadzone przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wraz z Zarządem tzw. projekty parasolowe do działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dające możliwość ubiegania się przez gminy o dotacje dla mieszkańców z przeznaczeniem na indywidualne instalacje OZE,

2. Zaproponowany przez Wojewódzki Fundusz nowy instrument wsparcia, z którego można korzystać od 2017 roku – program dotacyjny na wymianę kotłów/pieców na ekologiczne o wyższej sprawności, czy też przyłączenie się przez właścicieli domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej lub gazowej pod nazwą „ ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim,

3. Sprawdzony i dobrze przyjęty przez społeczeństwo województwa świętokrzyskiego w 2016 r., a obecnie kontynuowany – Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”,

4. Rozpoczęty w 2016 roku i aktualnie kontynuowany program „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków”,

5. Możliwość sfinansowania przez Wojewódzki Fundusz w formie dotacji w 80 procentach w wybranych szkołach na terenie każdej gminy powstania pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczych w 2017 roku – jako reakcję na oczekiwania środowiska nauczycielskiego w zakresie wzmocnienia bazy dydaktycznej w celu podniesienia jakości kształcenia przyrodniczego i edukacji ekologicznej,

6. Sposobność uzyskania z Funduszu przez gminy – na podobnym jak wyżej poziomie –dofinansowania na organizację przez szkoły tzw. zielonych szkół – a więc wyjazdowej edukacji ekologicznej.
 
W konferencji uczestniczyło  ok.150 osób.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.