W dniu 26 stycznia 2018 r. w WFOŚiGW w Kielcach odbyła się konferencja prasowa dotycząca działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na rzecz ochrony środowiska w województwie świętokrzyskim.

Na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele Rady Nadzorczej oraz Zarządu Funduszu zaprezentowali wyniki działalności za 2017 r., jak również przedstawili plany dotyczące nowej oferty programowej na rok 2018 w zakresie wsparcia finansowego działań związanych z ochroną środowiska, w tym zadań realizowanych między innymi przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jak również osoby fizyczne - mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W 2017 r. Fundusz podpisał 1164 umowy na łączną kwotę dofinasowania 88 596 514,14 zł.  Jest to rekordowa liczba jeśli chodzi o ilość oraz wartość zawartych umów. W 2017r. został uruchomiony po raz pierwszy program dofinansowania w formie dotacji dla osób fizycznych zadań polegających na wymianie źródła ciepła w domach jednorodzinnych. W wyniku tego działania na terenie województwa świętokrzyskiego wymieniono ponad 660 starych, nieefektywnych kotłów na nowoczesne przyjazne środowisku źródła ciepła. Program „ZORZA-Czyste powietrze nad świętokrzyskim” będzie kontynuowany w roku bieżącym, Zarząd planuje ogłosić nabór wniosków 15 lutego 2018 r.

Ponadto Fundusz jest w trakcie opracowywania programów, w tym dla osób fizycznych, jst, przedsiębiorców i innych podmiotów.  Programy te po zatwierdzeniu zostaną opublikowane na stronie internetowej Funduszu.