W dniu 26.05.2018 w Kielcach odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Strażaka. W trakcie uroczystości zostały wręczone Odznaki za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej. Są one nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej osobom, które swą pracą i działalnością przyczyniły się w sposób szczególny do rozwoju ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia życia i mienia obywateli oraz dorobku materialnego i kulturalnego społeczeństwa. 


Brązową Odznaką „ Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej” został uhonorowany Pan Ryszard Gliwiński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.