Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w związku z pozyskaniem środków z NFOŚiGW w Warszawie w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” ogłasza nabór wniosków dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Beneficjenci ubiegający się o dofinasowanie, jak również wysokość środków możliwych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW określone zostały na liście zaakceptowanej przez Ministrów: Klimatu oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Pula środków w formie dotacji przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań wynosi 2 750 000,00 zł:

  • 750 000,00 WFOŚiGW w Kielcach,
  • 2 000 000,00 NFOŚiGW w Warszawie.

Termin składania wniosków od 12.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

Beneficjenci: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Stowarzyszenia).