Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2023 rok z dziedziny

INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA


dla zadań zgodnych z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Forma dofinansowania: DOTACJA

Termin przyjmowania wniosków: od 04.04.2023r. do 28.04.2023r.

Kwota naboru na zadania bieżące: 490 000,00 zł

Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, forma i warunki dofinansowania, koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w „Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowej” oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.

Dokumenty regulujące udzielanie pomocy finansowej dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach www.wfos.com.pl

tj:
  1. Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2023 roku.

  2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach -obowiązujące dla wniosków składanych od 1 czerwca 2022 r.

  3. Katalog Kwalifikacji kosztów

......

PEŁNA INFORMACJA - PISMO (ogłoszenie naboru IDZEE)