Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabory wniosków nr 5 dla zadań realizowanych w 2018 roku wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek oraz dotacji, a także terminy poszczególnych naborów w ramach priorytetów i dziedzin dofinansowania zostały wyszczególnione w załączonym Harmonogramie do naboru nr 5.