Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA  na dofinansowanie zdań realizowanych w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – CZĘŚĆ II Fundusz Ekologii”.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Budżet na realizację programu wynosi 1 000 000,00   zł


Planowany termin przyjmowania wniosków od dnia 26.06.2024 do dnia 14.08.2024r.

Minimalny zasięg projektu, czyli liczba osób, które wzięły w nim udział wynosi 1000 osób, w tym min. 100 dzieci i młodzieży objętych bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad dofinansowania oraz sposobu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu, który dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.com.pl w zakładce aktualne nabory wniosków.


Pliki do pobrania
1.   Regulamin naboru wniosków.
2.   Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
3.   Opis zadania.
4.   Karta oceny wniosku.
5.   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.