W związku ze zmianą zaakceptowanego przez Ministra Środowiska „Zestawienia sprzętu przewidzianego do zakupu w 2019 r. ze środków NFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30 października 2015 r.”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 27.08.2019 nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.
Podmiotem mogącym ubiegać się o dofinansowanie jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie jest Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej (gm. Samborzec). W załączeniu zaktualizowane „Zestawienie sprzętu /…/”