Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej produkcji i emisji filmu z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego.

Cel konkursu:

  1. Upowszechnienie aktualnej wiedzy i informacji o smogu, jak powstaje, czym grozi.
  2. Możliwości walki ze smogiem, pozyskania środków finansowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza.
  3. Podniesienie świadomości ekologicznej, kształtowanie racjonalnych postaw i zachowań społeczności lokalnych, sprzyjających ochronie środowiska.
  4. Aktywizacja społeczeństwa do podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Przedmiot konkursu: rodukcja/emisja/przygotowanie filmu i zwiastuna filmu zawierającego treści wynikające z celu oraz tematyki konkursu oraz przygotowanie 50 egzemplarzy filmu na płycie CD/DVD.

Termin realizacji projektu: sezon grzewczy - listopad/grudzień 2019r. – marzec/kwiecień 2020r.

Obszar tematyczny filmu: Ochrona Atmosfery.

Czas trwania filmu: minimum 7-10 minut.

Czas trwania zwiastuna filmu: minimum 45 sekund.

Termin realizacji projektu: do 28.02.2020 r.
ZADANE PYTANIA PODCZAS TRWANIA KONKURSUPYTANIE1 :

Czy możemy do kosztów kwalifikowanych zaliczyć jedno działanie - pkt 1, a wszystkie pozostałe do kosztów niekwalifikowanych (jako koszty koordynacji projektu)?


ODPOWIEDZ KOMISJI KONKURSOWEJ

Składając kartę konkursową to Państwo określają  (poza zapisami uwzględnionymi w regulaminie) co ma być kwalifikowane, a co nie.
Zgodnie z regulaminem niekwalifikowane są koszty koordynacji projektu. Ale pkt 2-4 wymienionych w Pani mailu nie można uwzględnić jako kosztów koordynacji projektu.

Mogą Państwo uznać PKT 2-4 jako niekwalifikowane, ale należy je uwzględnić w harmonogramie i w przypadku ewentualnego rozliczenia umowy, zwycięzca konkursu będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające, że pkt 2-4 zostały wykonane.
W przypadku pkt 2; 2; 3 – będą to najprawdopodobniej umowa z wykonawcą i protokół odbioru, pkt 4 – protokół komisji konkursowej i protokoły odbioru nagród.