Konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony powietrza atmosferycznego.

Cel konkursu: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego .

Przedmiot konkursu: Organizacja ponadgminnej kampanii informacyjno–edukacyjnej dotyczącej tematyki:

  • zanieczyszczenia powietrza i jego ochrony,
  • poprawy efektywności energetycznej.

Termin realizacji projektu: sezon grzewczy - listopad/grudzień 2019r. – marzec/kwiecień 2020r.