Nowy program WFOŚiGW „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Wkrótce szkoły z województwa świętokrzyskiego będą mogły skorzystać z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, w ramach którego otrzymają dofinasowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

„Nowoczesna edukacja ekologiczna powinna wzmacniać naturalną ciekawość świata. Stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania. Wierzymy, że nauka w nowoczesnych ekopracowniach przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą, a dla wielu uczniów okaże się też wstępem do realizacji ambitnych inicjatyw podejmowanych w trosce o klimat i środowisko” – tłumaczy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W najbliższych dniach WFOŚiGW w Kielcach ogłosi termin konkursu dla województwa świętokrzyskiego. Regulamin naboru oraz formularze wniosków o dofinansowanie zostaną umieszczone na stronie internetowej Funduszu.

Na terenie każdego powiatu powstaną co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł energii. Program ma charakter ogólnopolski. 

grafika ekopracownie