Szanowni Państwo

               W związku zawarciem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW w Kielcach)  i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowy o współadministrowanie danymi  osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” , WFOŚiGW  w Kielcach informuję, iż z dniem zawarcia ww. umowy  Administratorami Pani/Pana  danych osobowych są WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW , odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów,  określonych w pkt 1 klauzuli Współadministratorów.
 
 
               WFOŚiGW w Kielcach,  w załączeniu przekazuje (do zapoznania się z jej treścią) szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych  przez współadministratorów w związku z  realizacją P.P. „Czyste powietrze”, tj. „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych: wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

Ponadto, WFOŚiGW w Kielcach. w załączeniu przekazuje (do zapoznania się z jej treścią)  „Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego”.

- Klauzula informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego,
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych - CP