Już ponad 50 podpisanych umów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach począwszy od połowy maja br.  podpisał z mieszkańcami naszego województwa ponad 50 umów pożyczek w ramach uruchomionego w tym roku Programu dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”.Największą popularnością, wśród odnawialnych źródeł energii, cieszą się inwestycje  związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Kolejne 40 wniosków jest na etapie rozpatrywania przez pracowników Funduszu, tak więc niebawem zostaną podpisane kolejne umowy.W ramach  opisywanego wyżej Programu dofinansowaniem objęte są działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, dotyczące m.in. wymiany pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, termomodernizacja budynków oraz zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych

Poniżej prezentujemy klika zdjęć z podpisywanych umów pożyczek.