Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2018 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe.
W celu jej przygotowania prosimy o złożenie zapotrzebowania na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach na rok 2018, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.
Oryginał dokumentupdf button