Ryszard_GliwińskiZgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołany został Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wiceprzewodniczącym Konwentu Prezesów WFOŚiGW został Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kielcach Pan Ryszard Gliwiński.