Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że w ostatnim okresie pojawiło się wiele firm, które udzielają wyjaśnień, przeprowadzają szkolenia czy wypełniają wnioski do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W związku z powyższym WFOŚiGW w Kielcach przypomina, że jest jedyną instytucją na terenie województwa świętokrzyskiego upoważnioną do przeprowadzania szkoleń dotyczących programu Czyste Powietrze. W siedzibie Funduszu pracownicy udzielają informacji o programie oraz pomagają wypełniać wnioski o dofinansowanie, powyższe działania są bezpłatne i świadczone wszystkim potencjalnym wnioskodawcom.

 

Za szkolenia oraz informacje udzielane przez inne osoby nie będące pracownikami Funduszu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nie bierze odpowiedzialności.