Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 03 lipca 2019 r. naboru wniosków w ramach programu "Swiętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska".


Wnioski, które wpłyną do biura Funduszu po 02.07.2019 r. po godzinie 15:30 (wersja elektroniczna i/lub papierowa) nie będą rozpatrywane.

- oryginał ogłoszenia