WAŻNA INFORMACJA

Zgodnie z Programem Czyste Powietrze „W budynkach nowobudowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r."

Oznacza to konieczność zakupu i montażu źródła ciepła w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty.