W dniu 2 października 2019 roku w Centrum Kongresowym Targi Kielce odbyła się Gala Finałowa konkursu dla szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego pn. „Przesłanie klimatyczne”, której gospodarzem był Pan Ryszard Gliwiński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla 10 szkół w wysokości po 10 tys. zł na zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych służących prowadzeniu edukacji ekologicznej stanowiących wyposażanie pracowni w szkole oraz po 4 tys. zł na dofinansowanie wycieczki edukacyjno – przyrodniczo – krajoznawczej.
Na gali zostały wręczone również promesy dla 14 podmiotów w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” – łączna kwota dofinansowania na ww. cel wyniosła 57 163 862,82 zł. W trakcie uroczystości Pan Ryszard Gliwiński Prezes Zarządu WFOŚiGW w Kielcach podpisał 3 000 umowę w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Podczas Gali uhonorowano Gminy oraz Instytucje, które w ciągu ostatniego roku wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem w walce o ochronę środowiska w zakresie: ochrony powietrza, ochrony wód,  ochrony powierzchni ziemi, edukacji ekologicznej oraz ochrony bioróżnorodności. Wydarzenia swoją obecnością zaszczycili: Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pani Anna Krupka, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Marek Ryszka.