W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja pn.: „Nowoczesna, Energooszczędna Gmina – możliwości rozwoju dzięki Projektowi Doradztwa Energetycznego”, którą w Wojewódzkim Domu Kultury zorganizował Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Konferencję otworzyli Pani Agata Wojtyszek -Wojewoda Świętokrzyski , Pan Krzysztof Słoń - senator RP oraz Pan Ryszard Gliwiński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Na Konferencji przedstawiono informację o realizacji projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” oraz współpracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi. Uczestnikami konferencji byli włodarze gmin z terenu województwa, energetycy gminni oraz inni  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.  

W trakcie konferencji swoje prelekcje wygłosili m.in. Pan Witold Bruzda – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który przedstawił informację o stanie jakości powietrza w województwie oraz metodach jego monitorowania. Panowie Marcin Sykulski oraz Zbigniew Chutnik z Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawili plany gazyfikacji woj. świętokrzyskiego. Pan Krzysztof Obratański, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie opowiedział o Koneckim Klasterze Energii, w ramach którego realizowane jest szereg inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE. Ponadto doradcy energetyczni z WFOŚiGW w  Kielcach omówili rolę energetyka gminnego, warunki programu CZYSTE POWIETRZE oraz sposób aplikowania o dofinansowanie.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób.

Poniżej fotorelacja z konferencji.

Prezentacje do pobrania: