Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na część 2 „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”: „Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” wyłącznie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1. zgodnie z pkt 2 naboru