Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 07.07.2023 od godziny 7:30 do 24.07.2023 do godziny 15:30 lub do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku wpisujących się w priorytet dziedzinowy B.V.2.2.  z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach tj.:

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” został zamknięty o godzinie 12.00, ze względu na osiągnięcie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań.

Oryginał pisma
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO
„CIEPŁE MIESZKANIE”
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego.

CEL PROGRAMU:
Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.