Program dla osób fizycznych

"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków" - Edycja II

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)

 

 1. Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” – Edycja II pdf male
 2. Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki word
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel male (przykładowo uzupełniony n xls)
  4.1 Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (dotyczy zadań na zakup paneli fotowoltaicznych i wiatraków) n doc

 4. Harmonogram realizacji zadania w zależności od typu zadania
  -
  Zakup i montaż instalacji fotowoltanicznej excel male,
  -
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego excel male,
  - Zakup i montaż pomp ciepła excel male,

  - Zakup i montaż kolektorów słonecznych excel male,
  -
  Modernizacja kotłowni gazowej/węglowej/paliwo stałe excel male.Przykładowe wzory dokumentów

1. Przykładowy protokół odbioru końcowego zadania.
2. Przykładowy opis faktury.
3. Druk rozliczenia kosztów kwalifikowanych zadania.
4. Przykładowy Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.