Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” został zamknięty o godzinie 12.00, ze względu na osiągnięcie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań.

Oryginał pisma