W dniach 28 lutego oraz 1 marca 2018 r. odbyły się XXI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XVI Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia, podczas których spotkali się przedsiębiorcy i specjaliści ochrony środowiska, w tym branży energetycznej. Na targach zaprezentowały się silne marki polskiego i europejskiego rynku energetyki i odnawialnych źródeł energii. Można było obejrzeć również auta z napędem elektrycznym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  w Kielcach
był jednym z wystawców na tym wydarzeniu. Na stoisku pracownicy i doradcy energetyczni z Funduszu w Kielcach udzielali informacji na temat możliwości dofinansowania oraz informowali jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie.  Doradcy energetyczni w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” udzielali porad i informacji na temat wszelkich źródeł dofinansowania ze środków krajowych i zagranicznych. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

W pierwszym dniu, tj. 28 lutego odbyła się konferencja pn.: "Walka ze smogiem- wyzwaniem dla nas wszystkich", na którą oprócz lokalnych władz oraz przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych z terenu województwa świętokrzyskiego, przybyli przedstawiciele Funduszy Ochrony Środowiska z całej Polski. Konferencję otworzyli: Pani Agata Wojtyszek –Wojewoda Świętokrzyski, Pan Krzysztof Słoń- Senator RP oraz Pan Ryszard Gliwiński – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Kielcach. Tematem przewodnim konferencji były sposoby poprawy jakości powietrza, likwidacji niskiej emisji, w tym zjawiska smogu. Pierwszym prelegentem był Pan Kazimierz Kujda- Prezes Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, który omówił Krajowy Pakiet Czystego Powietrza, wykład ten był szczególnie oczekiwany z uwagi na ogólnopolski charakter programu, który mają wdrażać wojewódzkie fundusze z całej Polski oraz NFOSiGW w Warszawie.  Przedstawiciel Ministerstwa Energii opowiedział o inicjatywach klastrów energii, a Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zaprezentował jak wygląda tworzenie Koneckiego Klastra Energii. Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska omówił stan powietrza w woj. świętokrzyskim i problemy monitoringowe. W gronie prelegentów znalazł się również profesor Politechniki Świętokrzyskiej, który przedstawił zagadnienie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na przykładzie budynku ENERGIS należącego do Politechniki Świętokrzyskiej. Na koniec Doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach przedstawili mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków krajowych oraz zagranicznych, warunki finansowania zadań związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

W konferencji wzięło udział około 140 osób, w tym między innymi: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa energetyczne  oraz  inni przedsiębiorcy z terenu województwa świętokrzyskiego, zarządy/przedstawiciele funduszy ochrony środowiska z całej Polski.  

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji oraz targów. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczne Targi ENEX i kolejne spotkania z dobrą energią.

Prezentacje do pobrania: